فتاوی

شماره عنوان فتوا فایل مورد نیاز شماره عنوان فتوا فایل مورد نیاز ملاحظات
1 خواستگاری از دختر ماما فایل        
2 وکالت فایل        
3 فتوی در مورد وقایه ویروس کرونا فایل         
4 فتوای در باره صدقه فطر فایل        
5 فتوا در باره منع بازی انلاین پاپ جی فایل         
6 فتوای حرم بودن جنگ در افغانستان  فایل         
7 احکام عید سعید اضحی فایل         
8 حرمت بچه بازی و مجازات عاملین آن فایل        
9 دفن اموات در حضیره سابقه فایل         
10 جواز و عدم جواز گرویی خانه فایل         
11 سوخت حاصلات زمین های وقفی فایل        
12 حکم طلاق از طریق مبایل  فایل        
13 حکم سه طلاق از طریق تیلفون فایل         
14 حکم میراث بین برادران فایل         
15 حکم غرس دندانهای غیر متحرک فایل         
16 حکم طلاق شوهر به خانم در دفعات مختلف فایل         
17 فتوای در مورد خانم بیوه  فایل         
18 فتوای در مورد ایجاب و قبول  فایل         
19 فتوای در مورد طلاق مکرر فایل         
20 فتوی پیرامون به احکام ماه مبارک رمضان فایل         
21 طلاق اجرا شده و مشکل فرزندان فایل        
22 زمین وقفی برای مسجد  فایل         
23 فتوا در مورد صدقه فطر فایل        
24 حکم طلاق مکرر  فایل        
25 حکم پشیمانی بعد از سه طلاق  فایل        
26 حکم تاوان مساویانه در شراکت فایل        
27 حکم طلاق ثلاثه  فایل        
28 دعوی آب بر زمین زراعتی  فایل         
29 حکم لفظ طلاق در حالت عصبانیت فایل         
30 معامله جنس با دو شخص فایل        
31 طلاق شخص معتاد ، حضانت اطفال و حق و مهر فایل        
32 حق ارتفاع وحفظ حرمة الجار فایل        
33 گرفتن سود فایل        
34 پاگیزگی وسترگي فایل