بست های 7 و 8

bakhshi_admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ - ۱۱:۵۵
بست های خالی

Publish Date

Closing Date

ه منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه آزاد  به تعداد (11)  بست (7 و8 ) درمرکز وزارت از تاریخ 1400/5/11 الی1400/5/21  در معرض کارمند یابی گذاشته میشود

شماره عنوان بست ریاست مربوطه بست لایحه وظایف ملاحظات
1 نگران مساجد ریاست مساجد 8 لایحه وظایف   
2 نعت خوان  ریاست عرفان اماکن 8 لایحه وظایف   
3 منقبت خوان  ریاست حسینیه ها  8 لایحه وظایف   
4 کارکن خدماتی  ریاست ارشادی زنان 7 لایحه وظایف   
5 صفا کار  ریاست حج فرضی 7 لایحه وظایف  
6 دریور  ریاست ارشادی زنان 7 لایحه وظایف  
7 دریور  ریاست ارتباط خارجه 7 لایحه وظایف   
8 خانه سامان معینیت مسلکی ریاست دفتر  7 لایحه وظایف  
9 خانه سامان ریاست نظارت وارزیابی 7 لایحه وظایف  
10 امر بر مالی و حسابی  ریاست اداری مالی  8 لایحه وظایف   
11 دریور امور نشراتی  معینیت اداری مالی  7 لایحه وظایف  

درصورت ضرورت به شماره تیلفون 0744261342 به تماس شده حل مطلب نموده اسناد مورد ضرورت  را به ایمل زیر ارسال نماید

HR@mohia.gov.af

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies