پروژه تهیه و تدارک دو قلم البسه (چادر و واسکت) مورد ضرورت پروسه حج سال مالی 1402

bakhshi_admin
تت

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد تا( پروژه تهیه و تدارک دو قلم البسه (چادر و واسکت) مورد ضرورت پروسه حج سال مالی 1402) خویش را به شرکت محترم شرکت خدمات لوژستیکی هارس تایل! درنده جواز نمبر(D-75453) واقع چهاراهی سپین کلی،خوشحال خان مینه ،ناحیه5 مرکز کابل، کابل.

به قیمت مجموعی مبلغ 1,254,000)) یک میلیون و دوصد و پنجاه و چهار هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت ارشاد، حج و اوقاف وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Payam-e-Haq MagazineShow more

More tenders

Wed, May 08 2024 9:57 AM
Background image

Invitation to Bid for the Project of Procurement of Two Types of Oil (Petrol and Diesel) Required for the First and Second Quarters ofYear 1403.

Invitation to Bid for the Project of Procurement of Two Types of Oil (Petrol and Diesel) Required for the First and Second Quarters of Year 1403.

Ministry of MOHIA invites all eligible . . .

Wed, May 08 2024 9:42 AM
Background image

Project Procurement of 25 sets of printed and unprinted stationery items

The Ministry of MOHIA invites all qualified volunteers to participate in the bidding process (Project: Procurement of 25 sets of printed and unprinted stationery items for the fiscal . . .

Sat, May 04 2024 3:17 PM
Background image

Invitation for participation in the volunteer project of drilling a deep well in the Hajj Zone Mazar Complex for the year 1403

Invitation for participation in the volunteer project of drilling a deep well in the Hajj Zone Mazar Complex for the year 1403
The Ministry of MOHIA invites all qualified volunteers to . . .

Back to tenders